Hand Sanitizer Production

OBU Launches Hand Sanitizer Production

To safeguard the University and the surrounding community from COVID-19 attacks, OBU, Biology and Chemistry departments are jointly producing hand sanitizer.

Assistant professor Getachew Gashaw, coordinator of the production team, said, “We have produced about 1100 (125ml) bottles of hand sanitizer at the initial phase of production in the past few days and the second phase of production will continue for the coming days.”

The coordinator also added on, “After each phase of production the sanitizer will immediately be distributed to the community.”

Compiled by Foreign and Public Relations Directorate

May 19,2020 G.C

Yunivarsiitiin Odaa Bultum qulqulleessituu harkaa (hand sanitizer) oomishuu eegale.

Dhukkuba hammaataa addunyaa jilbeeffachiisaa jiru ‘covid 19’ ittisuuf Yunivarsiitii Odaa Bultumitti qulqulleessituun harkaa (hand sanitizer) oomishamuu eegale. Qulqulleessituun harkaa kun kan oomishamaa jiru sadarkaa Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa baaseen yoo ta’u, guyyoota muraasa darban keessatti liitirri 140 oomishamee kan jiruufi fayyadamtootaf dhiheessuuf qophii ta’uu isaa qindeessan garee oomisha kanaa piroofesara gargaaraa Geetachoo Gaashaw beeksisan.

Gara fuulduraatti immoo, galteewwan barbaachisan guutuun bal’inaan oomishuuf qophiitti jiraachuunis ibsameera.

Daarektoreetii Quunnamtii Ummataa Yunivarsiitii Odaa Bultum

Scroll to Top